Kezdőlap

Wesselényi Anna (hadadi) özvegy Csáky Istvánné,

szül. 1584-ben Krakkóban, Lengyelországban; gyermekéveit is ott töltötte; szülei 1590-ben Erdélybe költöztek és miként W. A. életírója mondja «itt szívta magába azt az igaz magyarságot, mely tetteiből, szavaiból s leveleinek minden sorából kisugárzik». 1600. körül lett Csáky István neje, férje azonban már 1605-ben elhalt. Midőn özvegyen maradt, sok pörlekedése volt jószágai miatt, majd az erdélyi fejedelemmel gyűlt meg a baja. Végre fiait megházasította, leánya Anna zárdába ment. W. A. ekkor egy ideig unokái nevelésének élt, beutazta majdnem egész Magyarországot s végre visszavonult szülővárosába Krakkóba, honnét még sokat levelezett övéivel; itt halt meg 1649. végén vagy 1650. elején.

A m. történelmi társulatnak 1872. kirándulása alkalmával sikerült Deák Farkasnak búvárlatai közben W. A-nak hatvannál több eredeti levelét felkutatni, melyek közül az első 1611-ben, az utolsó 1649-ben kelt.

Deák Farkas, Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné életrajza és levelezése. Bpest, 1875.

Fáylné-Hentaller Mariska, A magyar írónőkről. Bpest, 1889. 14. l. (Egy levelét is közli.)