Kezdőlap

Wesselényi Anna (nadadi báró),

b. W. István cs. kir. gyalog kapitány és b. Dániel Polixena leánya, gróf Bethlen László hitvese. Meghalt 1807-ben.

Munkája: A keresztyén vallásra való út-mutatás. Mellyet készített Stapfer Fr. János. Most pedig a gyengébbeknek számokra, német nyelvből magyar nyelvre fordította Hadadi Vesselényi Anna. Kolozsvárott 1774. (Leány korában fordította.)

Nagy Iván, Magyarország Családai XII. 159. l.

Petrik Bibliogr. III. 428. l.