Kezdőlap

Wesselényi Ferencz (hadadi báró),

Szilágymegye főispánja és követe (1833.), br. W. István és br. Kemény Rozália fia, szül. 1810., meghalt 1885. nov. 10. Drágban (Kolozsm.).

Jeles szónok volt, Toldy István A magyar politikai szónoklat Kézikönyvében (Pest, 1866. II. k.) közli 1833. beszédét: A magyar nyelv ügyében.

M. Nemzetségi Zsebkönyv, Főrangú Családok I. 451. l.

M. Polgár 1885. 265. sz.