Kezdőlap

Wesselényi Mária (hadadi báró),

ifj. gr. Teleki Ádám neje, br. W. István cs. k. kapitány és br. Dániel Polixena leánya. Férjének, gróf széki Teleki Ádámnak, Doboka vármegye főispánjának emlékét, miután hosszabb ideig özvegységben élt, gyászversekben örökíté meg. Meghalt 1786.

Munkája: Szüntelen való örvendezésnek mestersége, melyet a Sarasa Alfons Antal deák könyvéből készített Windheim Krisztián Ernest, most pedig németből magyarra fordított... Kolozsvár, 1784. (Előszó kelt Kendi-Lónán 1775. nov. 30.)

Magyarország és a Nagyvilág 1875. 40. sz.

Petrik Bibliogr.