Kezdőlap

Wesselényi Zsuzsánna (hadadi báró).

Munkái:

1. Littleton Györgynek... a szent Pál apostol megtéréséről és apostoli hivataláról való jegyzései... anglus nyelvből németre, most pedig németből magyarra ford. Kolosvár, 1785. és 1786.

2. Gállya rabb, avagy jutalma az fiúi vagy magzati szeretetnek, egy fel-indító játék, ött részből álló. Írta Fenouillot Falbaire. Francziából németre, s ebből magyarra ford. Kolosvár, 1785.

M. Musa 1787. 44. sz.

Remény 1851. II. 191. l.

Zilahy Károly, Hölgyek Lantja. Pest, 1865.

Magyarország és a Nagyvilág 1875. 40. sz.

Vasárnapi Ujság 1888. 33. sz.

Petrik Bibliogr.