Kezdőlap

Wessely József,

uradalmi főfelügyelő.

Munkája: A herczeg Esterházy-féle katastropha. Társadalmi és gazdasági tanulmány. Pest, 1865. (Az Oesterreichiscbe Revue után.)

Szinnyei Könyvészete.