Kezdőlap

Weszprémi István,

ref. theologiai tanuló az utrechti egyetemen, W. István erdélyi ref. püspök fia.

Munkája: Disputatio Theologica De Arbore scientiae boni & mali. Trajecti ad R. 1693.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 2. rész 444. l.