Kezdőlap

Weszprémy Zoltán,

főispán.

Munkája: A Bocskay-szobornak 1907. jún. 2. történt leleplezése alkalmából Hajdúböszörményben tartott... elnöki megnyitó beszéde. Debreczen, 1907. (Kovács Gyula alispán emlékbeszédével.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.