Kezdőlap

Wesztermayer Ignácz.

Munkája: Vízgyógytan, mellőzve a gyógyszeres gyógymódot. Bpest, 1896. (Előszó: Debreczen, 1881. aug. 2.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.