Kezdőlap

Wettel F.

Balázsfalván (Temesm.)

Munkája: Biographische Skizzen. Beiträge zur Geschichte des Temeser Banates. (Mit sechs Porträts.) Temesvár; 1908. (15 életrajz; ezek előbb a temesmegyei hirlapokban többnyire B. Str. jegy alatt jelentek meg.)

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.