Kezdőlap

Wetzl János,

kir. állatorvos.

Munkája: Klinikai vérvizsgálatok. Állatorvosdoktori értekezés. Bpest, 1908.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.