Kezdőlap

Wick Béla,

róm. kath. hittanár 1895. az eperjesi kir. kath. főgymnasiumban; szül. 1878. Kis-Szebenben (Sárosm.); hittanári oklevelet 1899-ben nyert. Szentszéki ülnök.

Munkái:

1. Gondolatok a nevelés köréből. Eperjes, 1902. (Különny. az eperjesi kath. főgymnasium Értesítőjéből.)

2. Kapy Klára és egyéb elbeszélések. Képekkel a kurucz világból. Eperjes, 1903.

3. Katholikus ájtatosságok könyve. Kath. imádságos- és énekeskönyv, különösen a tanulóifjúság számára. Eperjes, 1905.

4. A társasélet típusai. Kassa, 1907.

5. A népművelésről. Kassa, 1908.

6. Souvenir à Eperjes. Történeti elbeszélés. Eperjes, 1908.

7. Összefoglaló vallástani kérdések a gymnasium VIII. oszt. részére. Bpest, 1910.

Kalmár Elek Tanári Névkönyve. Lőcse, 1907. 57. l.

M. Könyvészet 1904.

Corvina 1910. 19. sz.