Kezdőlap

Wickenburg Almásy Vilma grófnő,

gróf Almásy Móricz val. b. titkos tanácsos és Festetics Róza grófnő leánya, szül. 1845. ápr. 8. Budán; már 11 éves korában szüleivel Bécsbe költözött és ott német nevelésben részesült, hol 1868. nov. 5. ment férjhez Capello-Wickenburg Albrechthez, a ki szintén író és költő volt; W. Vilma grófnő életét külföldön töltötte férje jószágán, hol 1889-ben meghalt.

Első költeménykötete 21 éves korában jelent meg; azon időtől fogva sokat írt: költeményeket, elbeszéléseket, regényt és színművet, ezek is mind külföldön jelentek meg. Életrajzi adatait és munkálatainak jegyzékét Wurzbach felsorolja.

Wurzbach, Biogr. Lexikon. LV. 232-236. l.

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. Főrangú Családok. Bpest, 1888. 18. l.

Pesti Napló 1889. 23. sz.