Kezdőlap

Wickenburg Márk gróf,

jogi doktor, volt országgyűlési képviselő, előbb államtitkár; 1891. cs. és kir. kamarás lett; 1903. megkapta a II. oszt. vaskorona-rendet; az 1901. országgyűlésre az újbányai (Barsm.) kerület választotta meg képviselőnek. A m. vasuti és hajózási Klub alelnöke volt. Meghalt 1905-ben.

Czikkei a Nemzetgazdasági Szemlében (1888. A valuta árfolyamokról, 1892. A legújabb magyar konversiók, Adatok a legújabb magyar konversiókhoz).

Munkái:

A német birodalom valutareformja. Tanulmány. Bpest, 1891. (Az 1888. Lévay-díjra pályázott; a M. tud. Akadémia dicséretre méltatta és a kiadási költséget megszavazta. Ism. Nemzetgazdasági Szemle.)

Ueber den Tabak. Bpest, (év n.).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.