Kezdőlap

Widder Aladár,

orvosdoktor.

Munkája: A kötőszerek alapanyagának és néhány pontosabb impregnált kötőszer hatóanyagának értékmeghatározása. Doktori értekezés a kir. tudom. egyetemnek II. vegytani klinikájából. Bpest, 1906.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.