Kezdőlap

Widemann Illés,

arczképrajzoló és rézmetsző.

Munkái:

1. Comitium Gloriae Centum Qua Sangvinae Qua Virtute Illustrium Heroum Iconibus Instructum... (Száz rézmetszetű arczkép ugyanannyi levelen. Ezek közt néhány magyar főúr képe is. Az ajánlás kelt «Posonii, 25. Nov. 1646.» Elől: czímlap, ajánlás, index, czímkép és négy számozatlan levél.)

2. Icones Illustrium Heroum Hungariae. 2-rét 100 számozatlan levél. Elől: czímkép Wiedemann (sic!) ajánlása, index és a magyar korona képe 4 számozatlan levél. Ajánlás: «Viennae 1. Jan. Anno 1652.» A W. által 1644-1652. metszett száz arczkép betűrend szerint van sorozva.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár II. 185., III. 1. rész 146. l.