Kezdőlap

Widmann János,

tanuló a wittenbergi egyetemen, segesvári származású; nagysenki evang. diaconus.

Munkái:

1. Mysterium SS. Trinitatis a primis N. T. fidelibus ante publicum Christi praeconium cognitum et creditum ex Simeonis descriptione Lucas II. Wittebergae, 1684. (Deutschmann Theosophiájában 97-112. l.)

2. De Numismate Census Matth. cap. XXII. vers 19. disputabit. Wittebergae, 1685.

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon III. 501. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 278., 295. l.