Kezdőlap

Wieland János András,

városi szónok Nagy-Szebenben, hol atyja W. Farkas András (meghalt 1759. jún. 9.) szintén városi szónok (orator) volt. W. szül. 1736. ápr. 7. Nagy-Szebenben; bécsi tartózkodása alatt írta munkáit. Meghalt 1801. febr. 28. Nagy-Szebenben. (A család nemességét, melyet II. Ferdinandtól nyert, Mária Terézia 1742. aug. 4. megerősítette.)

Munkái:

1. Der Schuhmacher von London. Wien, 1771. (Falbaire után francziából ford.)

2. Die indianische Witwe. Wien, 1771.

3. Der dankbare Protestant gegen seinen Kaiser. Wien, 1882.

Van egy német ódája gróf Wallis generálishoz 1752-ből (a szebeni ev. gymnasium ifjúságától).

Trausch, Schriftsteller-Lexikon III. 501., IV. 500. l.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LVI. 17. l.