Kezdőlap

Wiemann Béla,

tanító.

Munkái:

1. Hangutánzó magyar ABC. Beszéd- és értelemgyakorlatok anyagaival. Bpest, 1905. (Öveges Kálmánnal. 2. kiad. 1906., 3. átdolg. k. 1911. Bpest.)

2. Olvasókönyv kath. elemi iskolák számára. Lakóhely ismeretek anyagaival. Bpest, 1911.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.