Kezdőlap

Wiener Moszkó,

volt gyári és gazdasági magántisztviselő, szül. 1867. ápr. 21. Bécsben, hol atyja, W. József mint magyar származású kereskedő élt. W. az algymnasiumot és a kereskedelmi iskolát szintén ott végezte s a gyakorlati pályára lépett; így jutott 1887-ben először Magyarországba, hol különböző kereskedelmi és gazdasági pályát folytatott, miután már előbb megtanult magyarul. Újabban a közgazdasági irodalomnak él Budapesten.

Czikkeket írt a Köztelekbe (1893, 34. sz., 1898. 54. sz.), M. Pénzügybe (1896), M. Czukoriparba (1894., 1896.), a Pester Lloydba (1897 óta), a Budapester Landwirthschaftliche Pressébe (1893), az Ungar. Weinzeitungba (1896) és több külföldi szaklapba. Czikkei nagyobbrészt különnyomatban is megjelentek.

Munkái:

1. A magyar czukoripar története. Bpest, 1897.

2. Az újlaki uradalom üzleti berendezése. (A «Köztelek» által kitüntetett pályamű.) Bpest, 1900.

3. A magyar czukoripar fejlődése... Bpest, 1902. Két kötet.

M. Könyvészet 1901., 1902., 1904.

Petrik, M. Könyvészet.