Kezdőlap

Wiener Salamon,

orvosdoktor, volt gyakorlóorvos Szabadkán (Bácsm.) és fürdőorvos Palityon, szül. 1830.; oklevelét Bécsben nyerte 1860-ban.

Czikke a Hölgyfutárban (1864. II. 20., 21. sz. Szabadka története); sokat írt az Orvosi Hetilapba (1858-59., 1861-62., 1866-67.), a Közegészségi és Törvényszéki Orvostanba (1865) és a Gyógyászatba (1867-68., 1871).

Munkái:

1. Pesti emlény 1854-dik évre. Szépirodalmi Zsebkönyv. Pest, 1854. (Lovászy Sándorral. Ism. Budapesti Hirlap 602. sz. Tőle költemények és Fiantini cz. dráma 5 felv.)

2. Onkel Tom. Eine Erzählung für Kinder. Nach der ungarischen Erzählung des M. Rokus Deutsch übersetzt von... Pest, 1856.

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet Magyarországban. Bpest, 1876. 32. l.

Szinnyei Repertóriuma. Bpest, 1876. II. oszt. 1. kötet 1627. h.

Petrik Bibliogr.