Kezdőlap

Wierzbicki Péter,

a füvészet és vegytan segédtanára a keszthelyi Georgikonban; később Oraviczán gyári felügyelő, szül. 1794. Galicziában, meghalt 1847. febr. 5. Oraviczán.

Czikkeinek jegyzékét felsorolja Szinnyei Könyvészete.

Kanitz August, Versuch einer Geschichte der ungar. Botanik. Halle, 1845. 350. l.

Wurzbach, Biogr.-Lexikon LVI. 34. l.