Kezdőlap

Wiesinger Károly,

áll. főgymnasiumi tanár, szül. 1874. Bazinban (Pozsonym.); 1896-ban nyert tanári oklevelet; azóta a történelem és földrajz rendes tanára a balassagyarmati kir. főgymnasiumban.

Munkái:

1. Útleírás. Sümeg, 1903.

2. Bocskay István és a bécsi béke. Balassa-Gyarmat, 1906.

3. A nyomor korszakai hazánkban. Balassa-Gyarmat (1907).

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 5. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.