Kezdőlap

Wieszner Ferencz,

énektanár a pesti kir. államgymnasiumban, majd a temesvári reál- és kereskedelmi iskola igazgatója.

Munkája: Leitfaden zum Gesangunterricht in Gymnasien und Realschulen, sowie für Privatlehranstalten. 2. Auflage. Pest, 1859.

Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.