Kezdőlap

Wiesner Ferencz,

ügyvéd.

Munkája: A magyar váltójog kérdések- és feleletekben. A kereskedelmi és polgári iskolák számára. Bpest, 1873. (Magyar és német kiadás. 3. kiadás. Temesvár, 1883.)

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.