Kezdőlap

Wiesner Henrik,

bölcseleti doktor.

Munkája: Estori Parchi és Kaftor va Ferach czímű munkája. Bölcsészetdoktori értekezés. Bpest, 1896.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.