Kezdőlap

Wigand Ágost Keresztély,

reáliskolai tanár, szül. 1834. nov. 15. Pürbenben (Porosz-Szilézia); az érettségi vizsgálatnak 1854-ben a sagani gymnasiumban letétele és negyedfélévi bölcseleti és theologiai tanulás után a breslaui és greifswaldi egyetemen hallgató, majd házi tanító volt több évig és két évig tanító a soproni Lähne-intézetben. Ekkor elnyervén az osztrák polgárjogot Nagy-Szebenbe ment és ott 1877. a reáliskolában mint a franczia nyelv helyettes tanárát alkalmazták. Meghalt 1896. máj. 8.

Munkája: Formation et flexion du verbe français basées sur le latin apres les resultats de la science moderne. Hermannstadt, 1882. (Ism. Sieb. D. Tageblatt 4577. sz.)

Trausch-Schuller, Schriftsteller-Lexikon IV. 500. l.