Kezdőlap

Wigand Ottó,

könyvkereskedő, előbb (1822.) Kassán, majd Pesten, később kiadó Lipcsében; németországi származású; 20 évig volt Magyarországon könyvkereskedése; azután visszaköltözött Lipcsébe, hol könyvkiadó üzletet folytatott.

Munkája: Az aranybánya vagy a tapasztalt tanácsadó a városi és magányos falusi csendben élő gazdák és gazdasszonyok számára... Németül összegyűjtötte Wigand Ottó, magyarázta Lencsés Antal és Zádor Elek Pest. 1829-32. Tizenkét füzet (VIII-XII. 2. kiadás. Pest, 1833.).

Kiadta a Közhasznú Esmeretek Tárát 1831-től; emiatt irodalmi pör támadt, mely a «Conversations-Lexikon-pör» néven ismeretes. Ebben W. részt vett: «Figyelmeztetés a megjelenő Tudományok és Mesterségek Tárá-ra. Pest, 1830.» «Felelet» a Tudom. Gyűjtemény «kérdés»-ére. Pest, 1830. «Negyedik Jelentés a Közönséges Tárról» cz. röplapok; a többi polemia másoktól.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LVI. 13. l.

Petrik Bibliogr. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.