Kezdőlap

Wilcsek János,

kath. főgymnasiumi tanár, szül. 1844. Zsigrán (Szepesm.); a német, latin és görög nyelv tanára volt 1868-tól az ungvári kir. kath. főgymnasiumban.

Czikkei a főgymnasium Értesítőjében (1877. Kedves tanuló! Légy a múzsák valódi barátja, 1882. Eszmetöredékek a nevelés köréből, 1892. A költészet és az aesthetikai műveltség); a M. Államban (1892. 167. sz. Miben nyilatkozik az aesthetikai műveltség!).

Munkája: Német mondattan. Ungvár, 1871.

Petrik Könyvészete.

Vajda Emil, Tanári Névkönyv. Győr, 1900.