Kezdőlap

Wildner Ödön,

bölcseleti doktor, hirlapíró és szerkesztő, a budapesti városi tanács tagja.

Czikkei az Egyetértésben (1900. 35. sz. Egy író életéből: Csehov Antal), a Budapesti Szemlében (1900. 103. k. Tolsztoj és új regénye), a Népművelésben (1906. I. Népszerű színi előadások), a Huszadik Században (1902. Zola Emil mint regényíró). sat.

Munkái:

1. Björnson társadalmi színműveiről. Bpest, 1900. (Különnyomat a Budapesti Szemléből.)

2. Társadalmi gazdaságtan. Pozsony, 1903. Két kötet. (Stampfel-féle Tudományos Zsebkönyvtár 149. 150.)

3. Az ifjú Nietzsche filozofiája. Pozsony, 1906. (Különnyomat.)

4. Nietzsche romantikus korszaka. Pozsony, 1907.

5. Im igyen szóla Zarathustra. Írta Nietzsche Frigyes. Ford. Pozsony, 1908. (Ism. Vas. Ujs. 48. sz.)

6. Bölsche, Szerelem az élők világában. A szerelem fejlődéstőrténete és földi vándorútja. Ford. Wildner Ödön, Merényi József, Sidó Zoltán és Kremmer Dezső. Pozsony. 1910. Három kötet.

Szerkesztette Bárczy Istvánnal a Népmívelés cz. havi folyóiratot. 1908. és 1909-ben Budapesten.

M. Könyvészet 1903.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Pesti Hirlap 1911. 58. sz.

Budapesti Hirlap 1912. 253. sz.