Kezdőlap

Wilfinger Károly.

Szerkeszti a «Muraszombat és Vidéke» cz. helyiérdekű lapot.

Magyarország Vármegyéi. Vasvármegye. Bpest, 1898. 353. l.