Kezdőlap

Wilheim József,

kereskedelmi akadémiai tanár, szül. 1847. márczius 11. Szegeden; tanulmányait a budapesti ref. főgymnasiumban és a bécsi egyetemen (1870-73.) végezte; Bécsben a műegyetemen és a kereskedelmi akadémián hallgatott könyvviteli, polgári, kereskedelmi és számtani előadásokat. 1873-ban a bécsi reáliskolai tanárvizsgáló-bizottság előtt a kereskedelmi szaktárgyakból kereskedelmi iskolai tanári vizsgát tett, 1873-74. a bécsi kereskedelmi akadémián h.-tanár, 1874-78. a Thonet freres párisi czégnél levelező és az École supérieure de comm.-ban a német nyelv tanára volt. 1879-82. a nagykanizsai kereskedelmi iskolának, 1882 óta pedig a kolozsvári kereskedelmi akadémiának rendes tanára. Tanít kereskedelmi ismereteket, könyvviteltant és franczia nyelvet. Az izraelita hitközség választmányi tagja.

Munkája: Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Elméleti rész. Egyes és összefüggő példákkal, kereskedelmi iskolák használatára. Kolozsvár, 1887. (2.,jav. kiadás. Kolozsvár, 1891. – Gyakorlati rész. Feladatok a könyvvitel tanításához. Kolozsvár, 1888.)

Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink és tanáraik. Bpest, 1896. 48. l.

Petrik, M. Könyészet 1886-1900.

Kiss Sándor, A kolozsvári kereskedelmi Akadémia története. Kolozsvár, 1896. 319. l. arczk.