Kezdőlap

Wilhelm Francziska.

Munkája: Gyakorlati irányok a nőnevelés terén. (Iskolai konyhák, főzés-tanítás.) Bpest, 1903.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.