Kezdőlap

Wilhelm Frigyes,

jogi doktor, ügyvéd, szül. 1879. aug. 29. Kassán, hol főreáliskolát végzett: azután a jogi pályára lépett; első évében a kassai jogi akadémián hallgatta az előadásokat, a többi évfolyamot a budapesti egyetemen. Itt tette le szigorlatait, 1905 elején az ügyvédi vizsgát is Budapesten kiállván, irodát nyitott.

Irodalmi működését a reáliskola VII. osztályában kezdte meg, a mennyiben a kassai Felsőmagyarországba tárczákat írt. Az érettségi vizsgálat letétele után a Pannonia cz. kassai napilap főmunkatársa lett és az maradt egy évig, a mely időben számos tárczát, vezérczikkeket és kisebb regényt írt. Budapestre kerülvén, vezérczikkeket és levelet küldözgetett az Abauj-Kassai Közlönybe, majd a Felsőmagyarországba.

Munkája: Ábránd és való. Elbeszélések. Kassa, 1898.

Újabban a halotthamvasztást propagáló «Hamvasztás» cz. folyóiratot szerkesztette.

Hamvai Kovács Zsigmond, Kassai irók. Kassa, 1907. 285. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.