Kezdőlap

Wilhelm Henrik,

orvosdoktor, gyakorlóorvos Pesten, szül. 1815. Bécsben; 1843-ban nyerte orvosdoktori oklevelét.

Számos czikket írt a hazai orvosi lapokba (1851-1874-ig); ezeket felsorolja Szinnyei Repertóriuma III. kötetében.

Munkája: Bericht über die in der Poliklinik vorgekommenen Nervenkrankheiten als Compendium der Nervenkrankheiten u. Elektrotherapie. Pest, 1873.

Oláh Gyula, Az egészségügyi személyzet Magyarországban. Bpest, 1876. 93. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.