Kezdőlap

Wimmer József Ede,

«a hangművészetnek elemi főreáliskolánál nyilvános rendes tanára és karnagya városi plébánia-templomnál Pécsett».

Czikkei a Religióban (I853. II. Haydn József, 1854. II. Haydn György Mihály.)

Munkája: Az énekművészet elemei. Röviden és érthetően előadva s különös tekintettel a magyar koronaországi elemi iskolákra. Pest, 1856. (Ism. M. Sajtó 1857. 49. sz. Németül: Pest, 1857.)

Petrik Bibliogr.