Kezdőlap

Windisch János,

ev. lelkész, szül. 1605. Lőcsén, hol atyja városbiró volt; iskoláit a hazában elvégezvén, 1626. júl. a wittenbergi egyetemre iratkozott be és ugyanott elnyerte a mesteri fokot. Hazájába visszatérve, 1632. szülővárosában konrektor, másfél év mulva pedig rektor lett; ezen állásában tanította az ifjúságot. 1643. decz. 15. lelkészszé avattatott Várallyára; innét 1657. aug. 5. Selmeczre ment papnak, 1658. márcz. 7. a bányavárosok seniora lett. 1669-ben egyházi szónoklata alatt szélütés érte és 1672. decz. 12. meghalt.

Munkái: Disquisitio Astronomica Prima De Themate illo, An Terra Lunam Illuminare Queat? ... Wittebergae, 1629.

Klein, Nachrichten I. 449. l.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 130. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 432. l.