Kezdőlap

Windisch János,

evang. theologiai tanuló a wittenbergi egyetemen, előbbinek és Zabler Susannának fia, várallyai származású; 1667. nov. 1. iratkozott be a wittenbergi egyetemre.

Munkája: Glückwünschender Zuruff, Welchen Als dem... Stephan Pilarik... Der höchste Grad in der Weltweisheit öffentlich auff der Welt-berühmten Universität Wittenberg... zugeeignet wurde... Wittenberg, 1670. (Költemény, testvérével, W. Györgygyel együtt.)

Klein, Nachrichten I. 454. l.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 169. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész. 798. l.