Kezdőlap

Windisch Károly Gottlieb,

Pozsony város polgármestere, több külföldi tudós társaságnak tagja, előbbinek fia, szül. 1725. jan. 28. Pozsonyban; 11 éves korában magyarul tanult Győrben és a következőben Trencsénben tótul; azután visszatért Pozsonyba és ott folytatta tanulását; mellékesen megtanulta az olasz nyelvet; sőt a festészetben és rézmetszésben is előmenetelt tett. Tudományos készültsége a kereskedői pályáról elterelte; előbb tanulmányutakat tett; később városi hivatalokat viselt; míg végre 1768-ban városi tanácsos lett, majd kapitány (1780.) és nem sokára polgármester. Miután irodalmi műveivel Európa-szerte ismeretessé lett, az augsburgi, azután az olmützi és altdorfi tudós társaságok tiszt. tagjuknak választották, Sokat fáradozott egy pozsonyi tudós társaság létesítésén. Legnagyobb érdeme, hogy ő volt az első, a ki hazánkban a hirlapirodalmat (bár németül) meghonosította. Meghalt 1793. márcz. 30. Pozsonyban.

Sok czikket írt a külföldi tudományos folyóiratokba; de mégis legtöbbet a saját lapjaiba és folyóirataiba. (Ezeket felsorolja Wurzbach.)

Munkái:

1. Hanswurst. Ein Lustspiel in einem Aufzuge. Pressburg, 1761.

2. Der vernünftige Zeitvertreiber. Pressburg, 1770.

3. Politische, geographische und historische Beschreibung des Königreichs Hungarn. Pressburg, 1772. (Névtelenül.)

4. Kurzgefasste Geschichte der Ungarn von den ältesten, bis auf die itzigen Zeiten... Pressburg, 1778. (Újabb kiadása. Pressburg, 1784.)

5. Geographie des Königreichs Ungarn. Mit Kupfern und 2 illuminirten Karten. Pressburg, 1780. Két kötet.

6. Betrachtung über den Tod Ihro Majestät Maria Theresia vor einer Versammlung, von einem Ungar. Pressburg, 1780.

7. Briefe über den Schachspieler des Hrn. von Kempelen nebst drey Kupferstichen die diese berühmte Maschine vorstellen, herausgegeben von Chr. von Mechel... Pressburg, 1783. (és Basel 1783. Francziául ugyanott kiadva. Pressburg, 1783. Hollandul: Amsterdam, 1785.)

8. Geographie und Geschichte des Königreichs Ungarn für Juden. 3. Auflage. Pressburg, 1785. (4. bőv. és Belnay G. A. által folytatott kiadás. Pressburg, 1809. Rézm.)

9. Sammlung christlicher Lieder und Gesänge zum Gebrauche evangelischer Religionsverwandten. Pressburg, 1785.

10. Neues Gesang- und Gebetbuch zum gottesdienstlichen Gebrauche der evangelischen Gemeinde in Pressburg. Pressburg, 1788.

11. Geographie des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Pressburg, 1790.

12. Beschreibung der Feierlichkeiten bei der Krönung Seiner Kaiserl. Majestät Leopold des Zweiten zum ungarischen König den 15. Novemb. 1790. Pressburg.

Szerkesztette és kiadta: Der Freund der Tugend, eine Wochenschrift. Pressburg 1767-69, három kötet; Pressburgisches Wochenblatt zur Ausbreitung der Künste und Wissenschaften 1771-73; Három kötet cz. vegyestartalmú heti lapokat; az Ungarisches Magazin oder Beiträge zur ungrischen Geschichte, Geographie, Naturwissenschaft, und der dahin schlagenden Literatur cz. évnegyedes folyóiratot rajzmellékletekkel, 1781-83., 1787-ben és a Neues Ungrisches Magazint 1791. (a szerkesztő rézm. arczk.) és 92-ben. Két kötetben szintén rajzmellékletekkel Pozsonyban.

Pressburger Zeitung 1778. 33. sz.

M. Hirmondó 1780. 5. sz., 1781. 32. sz.

Novi Annales Ecclesiastici 1793. II. 49. sz. (Nekr.)

Zeitschrift von und für Ungarn 1802. I. 16. sz.

Kölcsei és Melczer, M. Plutarkus III 133. l.

Ballus, Paul, Beschreibung der Freistadt Pressburg. Pressburg, 1822. 170. l.

Figyelő VIII. 161., XIII. 59. l.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LVI. 194. l.

Petrik Bibliogr.