Kezdőlap

Windisch Lipót,

orvosdoktor, kir. tanácsos, Pest város és megye főorvosa, a pesti Rókus-kórház igazgató-főorvosa, szül. 1765. márczius 25. Gruszbachhan (Morvaország), hol atyja gróf Grundacker jószágkormányzója volt; Három éves korában atyját elvesztvén, gróf Grundacker gondoskodott neveltetéséről. Brünnben és Bécsben tanult; 1794-ben a pesti egyetemen sebészi, 1797. orvosdoktori oklevelet nyert; ezen utóbbi évben és 1800. a nyitramegyei felkelő seregnek tábori orvosa és több tábori kórház igazgatója volt, majd megyei orvossá neveztetett ki. 1824-ben magyar nemes lett. 1825. Pest városa nevezte ki főorvosává és kórházának igazgatójává. Meghalt 1842. febr. 1. Pesten, 75. évében.

Czikkei az Orvosi Tárban (1831-42).

Munkája: Gründliche Darstellung der Einrichtung des bürgerlichen Krankenhauses in der königlichen Freystadt Pesth 1829. Pesth.

Gemeinnützige Blätter. Pesth, 1842. 11. sz.

Jelenkor 1842. 12. sz. (Nekr.)

Hirnök 1842. 12. sz. (Nekr.)

Szinnyei Könyvészete.