Kezdőlap

Windisch Rikárd,

bölcseleti doktor, gazdasági tanár, szül. 1872. febr. Győrben; 1895-től Kassán volt tanársegéd; jelenleg a keszthelyi gazdasági akadémia rendes tanára.

Munkái:

1. Hazai takarmányok elemzése. Bpest, 1900. (Különny. a Kísérletügyi Közleményekből.)

2. Tanulmány a lóbab és a mák tápanyagfelvételéről. Bpest, 1902. (Különny. a Kísérleti Közleményekből.)

3. A tavaszi repcze tápanyag-felvételéről. Bpest, 1902.

4. A bivalytej zsírtartalmának meghatározása. Bpest, 1903. (Különny. a Kísérletügyi Közleményekből.)

5. Adalékok a kereskedelmi paprika-őrlemények homoktartalmához. Bpest, 1904. (Különnyomat a Kísérl. Közleményekből.)

6. Kereskedelmi paprikaőrlemények vizsgálata. Bpest, 1904. (Különny. a Kísérletügyi Közlemények 1903. füzetéből.)

7. A paprikanövény tápanyag-felvétele. Bpest, év n. (Különny. a Kísérletügyi Közleményekből.)

8. Különböző tömenységű czitromsavoldatok hatása a Thomas-salak foszforsavának oldhatóságára. Bpest, 1905. (Különny. a Kísérleti Közleményekből.)

9. Hazai takarmányok és élelmiszerek elemzése. Bpest, év n. (Különny. a Kísérletügyi Közleményekből.)

10. A formaldehyd hatása a csírázó képességre. Bpest, év n. (Különny. a M. Chemiai Folyóiratból.)

11. A tej csíratartalmának meghatározásáról. Bpest, év n. (Különny. a M. Chemiai Folyóiratból.)

12. Adalék a propylen-disulfinsav előállításához. Bpest, év n. (Különny. a M. Chemiai Folyóiratból.)

Balás Árpád, Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei. Bpest, 1897. 240. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.