Kezdőlap

Winkler Ágoston,

illavai kir. orsz. fegyintézeti tanító.

Munkái:

1. Fokról fokra. Elbeszélés a magyar nép számára. Háromszáz koronával jutalmazott pályamű. Vácz, 1896.

2. A divatos nevelés hibáiról és káros következményeiről. Bpest, 1898. (Különny. a Klinikai Tanügyből.)

3. A rabok világából. A szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. Trencsén, 1905.

Petrik, M. Könyvészet és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.