Kezdőlap

Winkler Albert,

orvosdoktor, városi főorvos Nagy-Enyeden, hol 1880-ban telepedett le; orvosi oklevelét 1879-ben nyerte. 1884 óta az alsó-fehérmegyei orvos-gyógyszerészegylet titkára, könyv- és pénztárnoka.

Munkái:

1. Az alsó-fehérmegyei orvos-gyógyszerész-egylet Évkönyve 1890-re. Szerk. Nagy-Enyed. (Magyary Károlylyal.)

2. Az aranyosvölgyi vasutról és csatlakozásairól. Nagy-Enyed, 1906.

Pesti Alfréd, Orvosok Névkönyve. Bpest, 1907. 232. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.