Kezdőlap

Winkler Benő,

bányatanácsos, a Földtani Társulat első titkára; a selmeczbányai bányászati és erdészeti Akadémián 1871. okt. 25-től az ásványtan, geologia és paleontologia tanára volt rövid ideig.

Czikkeket írt a Bányászati és Kohászati Lapokba (1870), a Földtani Közlönybe (1871), a bécsi Geol. Reichsanstalt Jahrbuch-jaiba (1865-66) és a Természettud. Társulat Közlönyébe.

Szerk. a Földtani Közlönyt 1871. jan.-tól máj.-ig.

Szinnyei Könyvészete.

Pauer János, A selmeczbányai bányászati és erdészeti Akadémia története. Selmeczbánya, 1896. 115. l.