Kezdőlap

Winkler Engelbert,

kánonjogi doktor, zircz-cziszterczi-rendi főgymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1795. febr. 23. Kalocsán; 1813. okt. 15. lépett a rendbe; 1814-16. gymn. tanár volt Székesfejérvárt; 1820. okt. 4. pappá szenteltetett; 1820-21. gymn. tanár volt Székesfejérvárt; 1821-22. segédlelkész Zirczen, 1822-27. gymn. tanár Egerben (1827. doktori oklevelet nyert a kánonjogból); 1827-30. apáti titkár Zirczen, 1830-31. gymn. tanár Pécsett, 1831-32. gymn. igazgató és házfőnök ugyanott, 1833-41. lyceumi tanár u. ott, 1841-49. gymnasiumi igazgató és házfőnök Székesfejérvárt, 1849-1853. apáti titkár Zirczen, 1853-55. könyvtárőr u. ott, 1855-56. pénztáros Előszálláson, 1856-59. Zirczen alperjel, ujonczmester és könyvtárőr, 1859-66. házfőnök Székesfejérvárt, 1866-tól nyugalomban élt Zirczen. Bírta a Ferencz József-rend arany érdemkeresztjét a koronával. Meghalt 1871. aug. 3. Sopronban.

Munkája: Dissertatio inaug. de conciliis oeconomicis, quam in universitate Hungarica pro consequendo juris ecclesiastici doctoratus laurea... disquisitioni subjicit. 31. Sept. 1827. Pestini.

A hazai cziszterczi-rend Emlékkönyve. Bpest, 1896. 382. l.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.