Kezdőlap

Winkler Henrik,

bölcseleti doktor, egyetemi tanár Boroszlóban, a m. tudom. Akadémia külső tagja (1896. máj. 15. óta), magyarországi származású. Munkássága az uralaltaji nyelvek egyetemes összehasonlítására, kivált pedig jellemző észjárati sajátságaik megállapítasára irányul. Hozzájuk számítja a japáni nyelvet is.

Czikke az Ungarische Revueben (1889. Deutsch und Magyarisch).

Munkái:

1. Uralaltaische Völker und Sprachen. Berlin, 1884.

2. Das Uralaltaische und seine Gruppen. Berlin, 1885.

3. Zur Sprachgeschichte. Berlin.

4. Weiteres zur Sprachgeschichte. Berlin, 1889.

5. Japaner und Altaier. Berlin, 1894.

6. Germanische Casus-syntax. Berlin, 1896.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 814. l. (Simonyi Zs.)