Kezdőlap

Winkler József,

orvosdoktor, gyakorlóorvos Budapesten.

Sok czikket írt a fővárosi lapokba.

Munkája: A bujakór és gyógyítása. Pest, 1864.

Petrik Könyvészete.