Kezdőlap

Winkler Lajos,

gyógyszerész-mester és gyógyszerész-doktor, egyetemi tanár, a m. tudom. Akadémia levelező tagja; szül. 1863. máj. 21. Aradon; a gymnasiumot Aradon és Budapesten, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, hol gyógyszerész-mester és gyógyszerész-doktor lett. A gyógyszerészeti tanfolyamnak bevégzése után, előbb mint rendkívüli bölcselethallgató, később mint állami ösztöndíjas vegyésznövendék négy évig foglalkozott a chemia tanulmányával az egyetem 1-ső chemiai intézetében; 1890-től mint assistens és 1893-tól mint a chemia magántanára működött az egyetemen. A m. tudom. Akadémia 1896. máj. 15. választotta levelező tagjai sorába. 1902. a budapesti egyetem rendkívüli, 1909. az analytikai és a gyógyszertani chemia rendes tanára lett.

Chemiai czikkeket írt a M. Tudom. Akadémia Mathem. és Természettudományi Értesítőjébe (VI., VII., IX. sat. k.), a Gyógyszerészi Közlönybe (1888-89., 1892. Stas S.-ról megemlékezés, 1895); a hazai s külföldi szakfolyóiratokban több czikke jelent meg. A Pallas Nagy Lexikonába a chemiai czikkeket írta.

Munkái:

1. Feladatok a chemiai gyakorlatokhoz. Than K. megbízásából összeállította. Bpest, 1901., 1904. és 1907.

2. Az albuminoid- és proteid-ammonia meghatározásáról. Bpest, 1902. (M. T. Akadémia Mathem. és Természettud. Értesítője XX. 2. Különlenyomatban is.)

3. A Titrimetriás módszerek. Kivonatos közlemény. Bpest, 1906.

4. Módszer gőzsűrűség meghatározására. Bpest, 1907. (Különny. a M. Chemiai Folyóiratból.)

5. A brom oldhatósága vízben. Bpest, 1908. (Kül nyom. a M. Chemiai Folyóiratból.)

Szerkesztette a Magyar Chemia Folyóiratot 1895. és 1896-ban.

A M. Tudom. Akadémia Almanachjai és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.