Kezdőlap

Winkler Pál,

kalocsai érseki könyvtárnok, szül. 1859. jan. 25. Palánkán; 1884. jún. 26. pappá szenteltetett; azután segédlelkész volt Filipován. 1899. könyvtárnokká és érseki levéltárnokká nevezték ki, mely hivatalában ma is működik. 1902-ben a pápa házi káplánjává nevezte ki.

Czikkei a Kalocsai Néplapban (1901. A kalocsai főszékesegyházi könyvtár keletkezése és fejlődésének története, 1902., 1903., 1904. A kalocsai káptalan története, 1905. Történeti képek Kalocsa multjából, 1908. Az élet Kalocsán 1750 táján, 1909. Takáts Ráfael szerzetes-nyomdász viszontagságai sat:); a kalocsai Schematismusban (1904. Additamenta ad Regesta Capituli Bachiensis); Magyarország Vármegyéi. Bács-Bodrog vármegye (II. 1909. A bácsi érseki székhely keletkezése és története).

Schematismus Colocensis 1887. 130. l.

Magyarország Vármegyéi. Bács-Bodrog vármegye. Bpest, 1909. II. 554. l.