Kezdőlap

Winter Rezső,

okl. mérnök.

Munkája: A hajózó csatornák gazdaságos méretei és üzeme. Értekezés. Írta és a műszaki doktori czím elnyerése czéljából a kir. József műegyetem mérnöki szakosztályához benyujtotta. Bpest, 1908. (Előszó kelt Berlinben, 1908. szept.)

M. Könyvészet 1908.